Samovar Cafe(907) 235-6867 Nikolaevsk
Pelmeni(907) 586-0177 Juneau